Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào?

admin Tháng Mười Một 13, 2023

Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức kỳ thi riêng vào tháng 05 hàng năm, trường tuyền sinh  trên phạm vi toàn quốc

1. Điều kiện và phương thức tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP. HCM có:

– Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.

– Tốt nghiệp THCS loại Khá trở lên.

– Kể từ năm học 2021-2022, Trường PT Năng khiếu không tuyển sinh các lớp không chuyên

2. Môn thi

Thí sinh bắt buộc phải thi 04 bài thi, gồm:

 + 3 Bài thi môn không chuyên bắt buộc (Hình thức Tự luận và Trắc nghiệm): Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

+ 1 Bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn sau (Hình thức Tự luận) Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh

(Thí sinh được đăng ký tối đa 02 môn chuyên điều kiện 2 môn không được thuộc 1 nhóm

Nhóm 1: Toán – Ngữ văn

Nhóm 2: Tiếng Anh – Vật lý – Hóa học – Sinh học – Tin học)

3. Cách tính điểm xét tuyển

3.1 Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi không chuyên (hệ số 1) + bài thi môn chuyên (hệ số 2)

(tương ứng với tổ hợp xét tuyển của lớp chuyên tương ứng; Điểm số của các bài thi được quy về thang điểm 10)

3.2 Nguyên tắc xét tuyển: 

+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 02 điểm

+ Xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

+ Đạt điểm chuẩn do Hội đồng tuyển sinh quyết định.