Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh – TỪ VỰNG

admin Tháng Mười Một 24, 2023

Từ vựng trong đề thi tiếng Anh 9 lên 10 chủ yếu là nằm trong chương trình Tiếng Anh lớp 9, nằm rải rác các bài học trong SGK. Phần từ vựng này thường được cài vào các câu trắc nghiệm trong phần Multiple Choice, Đọc hiểu, Chọn điền từ vào chỗ trống và đặc biệt là phần Word form.

Ngoài ra, quá trình làm bài thi mọi năm, học sinh thường mất điểm ở phần word forms, khá nhiều vì học sinh không hiểu nghĩa của từ do không thuộc được từ mới nên không định dạng được từ loại. Do vậy, trong quá trình học và ôn, học sinh cần chú ý hạn chế thấp nhất những lỗi sai đáng tiếc này bằng cách lên chiến lược học từ vựng phù hợp.

https://docs.google.com/document/d/1dvNLFmUDD3VKIcXyC1VtuwNrBTL_oOpY/edit?usp=sharing&ouid=105533503226857281686&rtpof=true&sd=true