[Luyện thi vào lớp 10 môn TOÁN] – Chia sẻ phương pháp Lập Phương Trình trong phần TOÁN THỰC TẾ

admin Tháng Mười Một 13, 2023

Trong các dạng bài toán thực tế, học sinh thường hay sai sót hoặc lúng túng hướng giải quyết ở dạng toán lập phương trình. Vì vậy các học sinh nên lưu ý các bước làm này:

Bước 1: Chọn đại lượng đặt ẩn (80% ẩn cần đặt là đại lượng đề bài hỏi), bước này cần đủ 3 ý: đặt ẩn cho đại lượng nào, đơn vị, điều kiện xác định của ẩn

Định nghĩa lại các đại lượng có trong bài theo ẩn vừa đặt

Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình tìm ra giá trị của ẩn vừa đặt (đối với phương trình bậc nhất, bậc hai 1 ẩn và hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, học sinh được bấm máy tính để tìm nghiệm).

Bước 3: Chọn các nghiệm thỏa mãn điều kiện của ẩn ở bước 1, rồi kết luận theo đúng yêu cầu của đề bài

Đề thi và đáp án chính thức môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở giáo dục TPHCM